Montagelinier

Det viste eksempel er to ens montagelinier, lavet løbende i samarbejde med kundens udviklingsafdeling. Design af maskiner, layout, fremstilling og test hos SIK teknik før nedpakning og forsendelse til Taiwan og Ungarn. Derefter indkøring sammen med kundens flytte- og elafdeling.

Linjerne kan samle mange forskelige typer og størelser.